www.porcpotlas.hu
Projektleírás

Projektleírás

Mozgásszervi Biotechnológia Bevezetése Magyarországon, Porckárosodások Kezelése Autológ Porcsejt Beültetés Segítségével GVOP - 3.1.1 - 2004 – 05 – 0219/3.0Az emberi populációt érintő legnagyobb betegségcsoportot a mozgásszervi megbetegedések alkotják, ezeken belül az ízületi porc degeneratív elváltozásai állnak az első helyen, melyek visszafordítása jelenleg még megoldatlan. Egy újonnan kifejlesztett módszer segítségével, ha a beteg saját szervezetéből porcsejteket nyerünk, majd a sejtek speciális laboratóriumi felszaporítását követően azokat az ízület károsodott részére visszaültetjük, ott a sejtek porcépítő kapacitásuknak köszönhetően pótolják a fennálló hiányt, és visszaáll az ízületben az eredeti mechanikai és biológiai állapot. Ezt saját porcsejt beültetésnek, vagy más néven autológ chondrocyta implantációnak hívjuk.

E project hosszú távú célja, hogy: (a) meghonosítva és továbbfejlesztve ezt a technikát Magyarországon (ezen belül Pécsett) egy porcsejt-beültetésre alkalmas, magas színvonalú biotechnológiai részleget hozzon létre, (b) a porcsejt beültetés alapszükségleteit megteremtse a hazai betegellátásban (esetlegesen OEP támogatás megszerzése), (c) saját kutatás-fejlesztésen keresztül új fejlesztésű porc-biotechnológiai módszereket dolgozzon ki, teszteljen, és (d) nemzetközileg is versenyképes orvosi biotechnológiai kutatást, kutatás-fejlesztést és szolgáltatást alapozzon meg.

A projekt 2005-ben indult és 2008-ra várható a befejezése. A projekt két egyetem, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a Kaposvári Egyetem (KE) kutatási konzorciumát foglalja magába, mely a pályázott projekt megvalósításának céljából jött létre.

 

Projekt konzorcium tagok

I. A project vezető szervezete: Pécsi Tudományegyetem (ezen belül két intézet: Általános Orvosi Kar, Orthopaediai Klinika (a); Immunológiai és Biotechnológiai Intézet(b), II. Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Takarmányozástani Tanszék

I. (a) A PTE ÁOK Orthopaediai Klinika 1966-ban alakult, jelenleg 60 dolgozója van, 20-an rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. Évente közel 2000 műtét történik a klinikán, melyek az orthopaed műtéttan szinte teljes spektrumát lefedik. A tudományos elkötelezettséget jelzi, hogy az intézetből 10 orvos rendelkeznek tudományos fokozattal, ketten pedig az MTA doktorai. A 90-es évek elején saját Doktori Iskola indult, ahol azóta számos PhD fokozat megszerzése történt, jelenleg négy nappali tagozatos PhD hallgató dolgozik a klinikán. Az itthon folyó biomechanikai és termokémiai alapkutatások mellett a szoros külföldi kapcsolatoknak köszönhetően többek között az USA első számú orthopediai kutatólaboratóriumában (Rush University Chicago) öt fiatal orvos végzett kutatómunkát (1-4 évig) az elmúlt hét évben immunológiai és molekuláris biológiai témában.

I. (b) A PTE ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézete az 1980-as évek közepén alakult ki és 1991-ben vált önálló szervezeti egységgé. Jelenleg 12-en dolgoznak az Intézetben, 6-an rendelkeznek felsőfokú végzettséggel és 3-an tudományos minősítéssel. Az egyetemi oktató tevékenység mellett intenzív, magas színvonalú kutatómunka folyik. Saját Doktori Iskola keretein belül számos orvos és biológus kutató szerzett PhD fokozatot és jelenleg is három PhD hallgatót foglalkoztat. Az Intézet számos külföldi intézettel tart fenn munkakapcsolatot és többen dolgoznak jelenleg is külföldi kutatócsoportokban (USA, Anglia, Svájc). Az immunológiai/ immunpatológiai kutatás és K+F mellett az intézet lényeges profilja az orvosi biotechnológia fejlesztése, ezen belül a monoklonális ellenanyagok és más, ún. „egy-láncú felismerő molekulák” előállítása kutatási és részben diagnosztikus célokra. Jelentős módszertani tapasztalat halmozódott fel a szövettenyésztés, a génmódosított sejtek előállítása, valamint a klasszikus immunkémia és laboratóriumi biokémia területén.

II. A KE-ÁTK Takarmányozástani Tanszékének 2000 m2 alapterületű épületében laboratóriumok, állatkísérleti termek, állatműtő, takarmánykeverő üzem és tanszéki irodák, valamint tantermek és olyan egyéb kiszolgáló helyiségek találhatók, amelyek a kutatási és oktatási feladatok magas szintű elvégzését biztosítják. Jelenleg 15 fő dolgozik a tanszéken, ebből 8 kutató, melyek közül 7 rendelkezik tudományos fokozattal. A tanszéken folyik a takarmányozás területén akkreditált doktori képzés. Több PhD hallgató végzi munkáját a Wágeningeni Egyetemmel (Hollandia) közösen un. szendvics program keretében. A tanszéken jelenleg egy holland MsC hallgató tölti gyakorlati idejét. A tanszék épületébe a jelenleg rendelkezésre álló legkorszerűbb technika került beépítésre, amely biztosítéka a magas szintű tudományos munka végzésének. Az épület állatház részében jelenleg elsősorban sertésen és baromfin folynak takarmányozási, emésztésfiziológiai kutatások: - sertés: aminosav-, ásványanyag forgalmi vizsgálatok bélkanüllel ellátott állatokkal; takarmányadalékok (enzimek, szerves savak, probiotikumok, stb.) alkalmazása; sertések testösszetételének, hús minőségének in vivo, komputer tomográffal történő meghatározása (ez a program a KE Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetével közösen folyik); sertéshús minőségének javítása takarmányozás útján; új generációs hozamfokozók hatása a sertések immunstátuszára és teljesítményére; -baromfi: aminosav és N-forgalmi vizsgálatok bélkanüllel ellátott madarakkal; ásványanyag forgalmi vizsgálatok brojlerekkel; additív takarmányenzimek felhasználása; takarmány zsírforrásának hatása a test zsírsavösszetételére és a brojlerhús minőségére.A takarmányozási laboratóriumokban takarmány, bélsár és vizelet alapvizsgálatokra (energia, fehérje, zsír, rost, stb.), míg az egyetem központi laboratóriumában további kémiai vizsgálatokra van lehetőség. A tanszéken folyó munka több mint 90%-a nemzetközi (holland, dán, német, norvég, amerikai, kanadai) együttműködésben folyik.

Kedvencek közé | © 2007 www.porcpotlas.hu - Minden jog fenntartva.